Εταιρική Ταυτότητα

το καλό design περιέχει το λιγότερο δυνατό design...

Το προφίλ μας

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην έντυπη επικοινωνία.

Το καλό Design είναι, πάντα, αποτέλεσμα καλής Επιλογής. Διαλέξτε τον κατάλληλο επαγγελματία. Ενημερώστε τον σωστά. Δώστε του το χρόνο που χρειάζεται. Αξιολογείστε τις προτάσεις του, ακούγοντας με προσοχή και εμπιστοσύνη τη συμβουλή του. Συνεργαστείτε μαζί του -δεν είναι ο προμηθευτής σας-, είναι ο σύμμαχος της επιχειρηματικής σας προσπάθειας!

Η σωστή χρήση απλών αλλά πολύ συγκεκριμένων δεδομένων, αν συνδυαστούν με το σεβασμό και τη γνώση της έντυπης επικοινωνίας, θα δημιουργήσουν ένα επιτυχημένο πρόσωπο σε μια Επιχείριση. Όσο μικρή ή μεγάλη είναι αυτή.

Εταιρική ταυτότητα και λογότυπο, έντυπο, καταχώρηση στον τύπο, ιστοσελίδα internet. Συνεργάτες, σχεδιασμός και εκτύπωση σε μια αρμονική ενορχήστρωση. Σεβασμός του πολύτιμου χρόνου, ευελιξία, σωστή διαχείριση. Εμπιστοσύνη, Λύσεις, Σχέση, Επιτυχία!